Gå til hovedinnhold

Blir man syk, bør man selv legge inn fravær i Adminkit slik at fraværet blir registrert.

Det er ingen lovmessige formkrav til en egenmelding, men det er nyttig for både arbeidstaker og arbeidsgiver at man har dagen(e) registrert med riktig fraværstype, dato og eventuell kommentar i fritekstfeltet.