Gå til hovedinnhold

Arbeidsgiver bør være i stand til å varsle nærmeste pårørende dersom en ansatt blir utsatt for en akutt hendelse. I Adminkit er det de ansatte selv som oppdaterer denne informasjonen og arbeidsgiver kan være trygg på at informasjonen alltid er oppdatert.