Gå til hovedinnhold
  1. Når du er logget inn, klikk på navnet ditt i menyen øverst til høyre

  2. Velg «Innstillinger»

  3. Scroll ned til «Ferie og fravær» og sørg for at valget for «Autogodkjenn fraværsforespørsler» er slått av. Bryteren skal være grå.